Hallo Thomas,

Version: TPM1013E_002.007.000.001
PQ Version: Flash PQ VO.192013/03/02
AQ Version: Flash AQ V1.05130220
Netflix Version 3.2.2.-release-1539680

Böhmische Dörfer !!

Danke
Klaus