PDA

View Full Version : Philips 17PT156B/00 channel installation(Dutch+English)ManuelEleonora
06-30-2012, 03:43 PM
-----------------------------------------------------------------------
User guide in Dutch
-----------------------------------------------------------------------

Hallo,

U heeft als goed is een afstandsbediening met meer knoppen die zich bevinden onder een klep. dit zijn de install knoppen, klik vervolgens op deze knoppen tegelijk, de een lijkt op een cirkel met een hap van een kwart eruit en de ander lijkt op een balk die in elkaar wordt gedrukt door twee pijltje van onder en boven. als u deze langer dan 10 seconden indrukt gaat de tv automatisch zenders op kanalen installeren, dit duurt hooguit 2 minuten.
U kan de zenders ook handmatig instellen. ga naar de gewenste kanaal(bijvoorbeeld: kanaal 1) en druk dan eventjes weer op de knoppen die ik al eerder noemde, alleen hou je ze nu niet in. vervolgens kunt u op plus drukken om naar de gewenste zender te gaan. als u de plus inhoud dan blijft de tv doorzoeken, maar wanneer u de correcte zender heeft gevonden klikt u op de twee knoppen die ik eerder noemde en dan staat er in beeld "stored", en dan is de zender op het kanaal vastgelegd.
Er zal een nog duidelijkere tutorial komen met plaatjes.
Alvast succes!

Met vriendelijke groeten,

Manuel Eleonora

----------------------------------------------------------------------
English
----------------------------------------------------------------------

Hello,

as good as I know you have a remote control with more buttons that are located under a cover. these are the install keys, then press these buttons at the same time, the one looks like a circle with a bite of a quarter and the other looks similar to a bar which is pressed into each other by two top and bottom of the arrow. if you exceed 10 seconds switches the TV automatically install transmitters on channels, this lasts up to 2 minutes.
You can change the channels manually. scroll to the desired channel (eg channel 1) and then again briefly on the buttons I mentioned earlier, only now they do not love you. plus then you can press to enter the desired channel. as the content remains plus the TV search, but when you have the correct channel is found, click the two buttons I mentioned earlier and then it says in the picture "stored", and then the transmitter on the channel.
There will be a clearer tutorial with pictures.
Thank success!

Kind regards,

Manuel Eleonora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philips - Thomas
06-30-2012, 03:46 PM
Hi Manuel,

what exatly do you want to tell us with your Post?

THomas