INderdaad, dat werkt niet, en de procedure is ondoorgondelijk!
Indeed, it seems to be impossible to registrate ON televison itself, the procedure is ununderstandable to me and far too compicated. I...