Hi,
WADM crashes immediate after start since last Windows Update (I'm on Windows 7 Home Premium Sp1).
I reinstalled WADM but no luck,
Please help me, I'd like to put some new music on this wonderful appliance!

Louis

Eventlog says:
Naam van toepassing met fout: WADM.exe, versie: 1.0.0.1, tijdstempel: 0x4725a056
Naam van module met fout: UPnpService.dll, versie: 0.0.0.0, tijdstempel: 0x4684a309
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutoffset: 0x00003cc4
Id van proces met fout: 0x1764
Starttijd van toepassing met fout: 0x01cd5de6a61ccd14
Pad naar toepassing met fout: C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\WADM.exe
Pad naar module met fout: C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\UPnpService.dll
Rapport-id: e5cf2a42-c9d9-11e1-802c-00262272f230

Report.wer contains:

Version=1
EventType=APPCRASH
EventTime=129863209511551154
ReportType=2
Consent=1
UploadTime=129863209514191305
ReportIdentifier=e5cf2a43-c9d9-11e1-802c-00262272f230
IntegratorReportIdentifier=e5cf2a42-c9d9-11e1-802c-00262272f230
WOW64=1
Response.type=4
Sig[0].Name=Naam van de toepassing
Sig[0].Value=WADM.exe
Sig[1].Name=Versie van toepassing
Sig[1].Value=1.0.0.1
Sig[2].Name=Tijdstempel van toepassing
Sig[2].Value=4725a056
Sig[3].Name=Naam van foutmodule
Sig[3].Value=UPnpService.dll
Sig[4].Name=Versie van foutmodule
Sig[4].Value=0.0.0.0
Sig[5].Name=Tijdstempel van foutmodule
Sig[5].Value=4684a309
Sig[6].Name=Uitzonderingscode
Sig[6].Value=c0000005
Sig[7].Name=Uitzonderingsmarge
Sig[7].Value=00003cc4
DynamicSig[1].Name=Versie van besturingssysteem
DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.768.3
DynamicSig[2].Name=Landinstelling-id
DynamicSig[2].Value=1043
DynamicSig[22].Name=Aanvullende informatie 1
DynamicSig[22].Value=0a9e
DynamicSig[23].Name=Aanvullende informatie 2
DynamicSig[23].Value=0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
DynamicSig[24].Name=Aanvullende informatie 3
DynamicSig[24].Value=0a9e
DynamicSig[25].Name=Aanvullende informatie 4
DynamicSig[25].Value=0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
UI[2]=C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\WADM.exe
UI[3]=WADM Application werkt niet meer
UI[4]=U kunt online naar een oplossing voor het probleem zoeken.
UI[5]=Online naar een oplossing zoeken en dit programma sluiten
UI[6]=Later online naar een oplossing zoeken en dit programma sluiten
UI[7]=Het programma sluiten
LoadedModule[0]=C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\WADM.exe
LoadedModule[1]=C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
LoadedModule[2]=C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
LoadedModule[3]=C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
LoadedModule[4]=C:\Windows\system32\iphlpapi.dll
LoadedModule[5]=C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
LoadedModule[6]=C:\Windows\syswow64\NSI.dll
LoadedModule[7]=C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
LoadedModule[8]=C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
LoadedModule[9]=C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
LoadedModule[10]=C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
LoadedModule[11]=C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
LoadedModule[12]=C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
LoadedModule[13]=C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
LoadedModule[14]=C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
LoadedModule[15]=C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
LoadedModule[16]=C:\Windows\syswow64\USER32.dll
LoadedModule[17]=C:\Windows\syswow64\LPK.dll
LoadedModule[18]=C:\Windows\syswow64\USP10.dll
LoadedModule[19]=C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
LoadedModule[20]=C:\Windows\syswow64\ole32.dll
LoadedModule[21]=C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
LoadedModule[22]=C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll
LoadedModule[23]=C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
LoadedModule[24]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec8 3dffa859149af\COMCTL32.dll
LoadedModule[25]=C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
LoadedModule[26]=C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
LoadedModule[27]=C:\Windows\system32\oledlg.dll
LoadedModule[28]=C:\Windows\system32\OLEPRO32.DLL
LoadedModule[29]=C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
LoadedModule[30]=C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
LoadedModule[31]=C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\SQLite327.dll
LoadedModule[32]=C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\UPnpService.dll
LoadedModule[33]=C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\id3tag.dll
LoadedModule[34]=C:\Windows\system32\VERSION.dll
LoadedModule[35]=C:\Windows\system32\WMVCore.DLL
LoadedModule[36]=C:\Windows\system32\WMASF.DLL
LoadedModule[37]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6 595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a0 6b\gdiplus.dll
LoadedModule[38]=C:\Windows\system32\IMM32.DLL
LoadedModule[39]=C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
LoadedModule[40]=C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
LoadedModule[41]=C:\Windows\system32\fltlib.dll
LoadedModule[42]=C:\Windows\system32\uxtheme.dll
LoadedModule[43]=C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\Lang\dutch.dll
LoadedModule[44]=C:\Windows\system32\dwmapi.dll
LoadedModule[45]=C:\Windows\system32\mswsock.dll
LoadedModule[46]=C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
LoadedModule[47]=C:\Windows\system32\NLAapi.dll
LoadedModule[48]=C:\Windows\system32\napinsp.dll
LoadedModule[49]=C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
LoadedModule[50]=C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
LoadedModule[51]=C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
LoadedModule[52]=C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
LoadedModule[53]=C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
LoadedModule[54]=C:\Windows\System32\winrnr.dll
LoadedModule[55]=C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
LoadedModule[56]=C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
State[0].Key=Transport.DoneStage1
State[0].Value=1
FriendlyEventName=Werkt niet meer
ConsentKey=APPCRASH
AppName=WADM Application
AppPath=C:\Program Files (x86)\Philips\WADM\WADM.exe