Sinds een dag of vijf valt de TV na 10 minuten uit. Het toestel moet dan uitgezet worden en opnieuw aangezet. Dat kan ik weer 10 minuten kijken en dan valt het toestel weer uit. Ik krijg het probleem niet opgelost. Ik gebruik ook de Humax IHDR 5200C